Výstava o historii obce Opatovice nad Labem

Již tradičně bude na Pohřebačském jarmarku předvedena výstava s historickou tématikou, tentokrát o historii obce Opatovice nad Labem. Tuto výstavu uvede v budově bývalého MNV v Pohřebačce obec Opatovice nad Labem. Pořadatelé odvodili tuto expozici z velmi rozsáhlé a úspěšné výstavy „Opatovice nad Labem 940 let“, kterou obec Opatovice nad Labem ve spolupráci s Klubem přátel historie předvedla veřejnosti v loňském roce 2013 v měsíci listopadu. Bohužel na Pohřebačském jarmarku z prostorových důvodů, nebude výstava z roku 2013 uvedena v celém rozsahu. Návštěvníci však budou moci zhlédnout to podstatné. Na výstavních stojanech budou umístěny textové a obrazové dokumenty o celém historickém vývoji obce. Ty budou doplněny velkým modelem, který představuje ideální rekonstrukci podoby středověkých Opatovic nad Labem společně s legendárním benediktinským klášterem. Zajímavostí pro návštěvníky výstavy budou jistě i kroniky – alba fotografií ve kterých je dokumentováno období posledních 25 let. Pořadatelé nabídnou i některé publikace, které byly vydány k této příležitosti.

9