Ohlédnutí za Pohřebačským jarmarkem 2015

Pohřebačský jarmark je největší akcí, která se v obci Opatovice nad Labem koná.

Letošní 5. ročník byl zatím nejúspěšnější ze všech. Přišel rekordní počet návštěvníků – vydali jsme více než tři tisíce vstupenek. Také počet zúčastněných trhovců a stánkařů byl v historii akce největší. Vy, kdo jste se zúčastnili, nám jistě dáte za pravdu, že zde byla takříkajíc „hlava na hlavě“.

Nebylo to způsobeno jen krásným počasím, které jarmarku již tradičně přeje, ale i masivnější propagací, které jsme věnovali velkou péči. A jak nám vyplynulo z ankety, kterou jsme letos prvně pořádali, mnoho návštěvníků se o pořádání jarmarku dozvědělo i od příbuzných, známých, kolegů v práci apod. Zdá se, že se akce návštěvníkům líbí natolik, že jsou o ní ochotni říct i dalším lidem. Je to pro nás ocenění naší práce, známka, že jdeme správným směrem, a zároveň je to pro nás závazek do příštích ročníků.

Letošní program po dvou letech opět obohatil příjezd knížete Václava s družinou, který zapůsobil na přítomné svou povzbudivou řečí. Na naše děti z mateřské i základní školy můžeme být pyšní, opět předvedly téměř profesionální výkony a sklidily velký úspěch. Velkou pozitivní odezvu také zaznamenalo vystoupení muzikálových hvězd Leony Machálkové a Bohuše Matuše. Bohužel zde není dost dobře možné vyjmenovat všechny úspěšné body programu (ostatně třetina respondentů ankety na otázku, co se jim nejvíce líbilo, uvedla, že vše).

Téměř 70 % respondentů ankety na otázku, co můžeme příště udělat lépe, odpovědělo, že nic. Toho si velmi vážíme, ale zároveň si uvědomujeme, že vždy se najde něco, co je možné udělat líp nebo čeho se příště vyvarovat. Mnoho chyb plynulo i z masivní účasti, která nás samotné mile překvapila, ale jsme rádi, že i přesto byla ještě v den konání jarmarku večer vesnice uklizená a čistá a že nedošlo k žádnému poškození veřejných prostor. Neinformovaní by ani nepoznali, že se zde konala akce, při níž prošlo vesnicí více než 3000 lidí.

Mnoho z vás prožilo v Pohřebačce příjemný sváteční den, naplněný zážitky z nejrůznějších kulturních vystoupení, mnoho z vás si nakoupilo zajímavé zboží, velký výběr byl i v občerstvení. Jsme moc rádi, že se k nám na Pohřebačský jarmark rádi vracíte a přibývá i lidí, kteří už o jarmarku slyšeli a přijeli se podívat poprvé. Vaše spokojenost je tou jedinou a největší odměnou pro nás všechny, kteří jarmark připravujeme.