Výstava na Pohřebačském jarmarku 2015

Výstavu bude pořádat obec Opatovice nad Labem v budově bývalého MNV v Pohřebačce od 9:00 hod do 17:00 hod.

Výstava bude sestávat ze tří částí :

První, hlavní část výstavy, ponese název „Příroda v našem okolí.“ Jedná se o sobory fotografií, které jsou sestaveny podle jednotlivých témat a představují pohledy na faunu a flóru, které můžeme nalézt v okolí našich obcí. Tato výstava bude doplněna leteckými historickými snímky Opatovic nad Labem a Pohřebačky a jejich okolí.

Druhá část výstavy se bude  nazývat „Co jsme stihli za první rok volebního období.“ Tato expozice představí investice v naší obci, které byly realizovány v prvním roce současného volebního období.

Třetí část výstavy bude malé připomenutí z dávné historie a ponese název „600 let od přepadení Opatovického kláštera v roce 1415.“ Bude se jednat o malou výstavu, která připomene, že v letošním roce uplyne 600 let od významných událostí z období středověku. Jedná se o příběh ze začátku listopadu roku 1415, kdy byl přepaden Opatrovický klášter a kdy byl umučen opat Petr Lazur. Tento skutečný příběh se stal součástí pověsti o Opatovickém pokladu od Aloise Jiráska ze Starých pověstí českých.