Výstava na Pohřebačském jarmarku 2016

Výstavu bude pořádat obec Opatovice nad Labem v budově bývalého MNV v Pohřebačce od 9:00 hod do 17:00 hod. Výstava bude sestávat celkem ze tří částí.

 

První, hlavní část výstavy, ponese název „Pohřebačské jarmarky uplynulých let.“ Výstava bude účastníky Pohřebačského jarmarku 2016 informovat na fotografiích a přiložených textech o již proběhlých pěti ročnících Pohřebačského jarmarku.

 

Druhá část výstavy se bude  nazývat „Investiční akce v Opatovicích nad Labem, které proběhly v roce 2016 a které se připravují.“ Tato expozice představí investice v naší obci, které byly již v letošním roce realizovány a i ty, které se připravují. Součástí této expozice bude i informace o připravované anketě na téma „O umístění autobusové zastávky v Pohřebačce“. Anketa proběhne v Pohřebačce současně s volbami do zastupitelstev krajů v ČR ve dnech 7. a 8. října 2016.

 

Třetí část výstavy s názvem „Karel IV. a Opatovický klášter.“ Představí nejvýznamnějšího panovníka české historie v roce, kdy se připomíná výročí 700 let od jeho narození. Samotná expozice bude prezentovat Karla IV. tak,  jaké on zanechal stopy v historii naší obce v době Opatovického kláštera. V rámci této výstavy si připomeneme i výročí 580 let od první písemné zmínky o Pohřebačce.