Medailonky vystupujících – Zuzana Bubílková

Moderátorka, spisovatelka a novinářka Zuzana Bubílková se narodila 11. května roku 1952 ve Zlíně, kdy samozřejmě město neslo název Gottwaldov. Zprvu rodina žila v moravském městě Holešov, avšak v Zuzaniných devíti letech, kdy její otec onemocněl tuberkulózou, bylo nutné se přestěhovat. Rodina přesídlila na Slovensko do Martina, otec se léčil ve Vysokých Tatrách.

Ačkoliv je tedy často Zuzana považována za rodilou Slovenku, pochází ve skutečnosti z Moravy. Slovenský jazyk se začala učit až ve třetí třídě. Literární nadání se u ní formovalo již od útlého věku. Milovala psaní slohových prací, navštěvovala dramatické kroužky, pokoušela se dokonce o vlastní veršovanou tvorbu. V dětství toužila být rozhlasovou redaktorkou. Později spíše převážil zájem o novinářskou činnost. Podala si tedy přihlášku na žurnalistiku, kterou úspěšně vystudovala. Poté pracovala v časopise Popular a také v rozhlase. Zde moderovala pořad POZOR, ZÁKRUTA. To bylo na počátku 80. let. Posluchačům se však nelíbilo, že by žena mohla mluvit o motorismu, tudíž působení Zuzany Bubílkové v tomto pořadu bylo velmi krátké.O soukromí Zuzany Bubílkové se toho všeobecně příliš neví. Velmi pečlivě si jej střeží, nicméně je znám fakt, že byla vdaná, avšak její manžel emigroval počátkem 80. let. Tehdy se i ona vzhledem k této skutečnosti ocitla na černé listině totalitního období, dostala v zaměstnání výpověď a poté byla nuceně na volné noze až do doby změny politického režimu. Z manželství, které vzalo tak nečekaný konec, se narodil syn Tomáš (v době manželovy emigrace byla Z. Bubílková těhotná). Krátce před osudovým politickým převratem dostala Z. Bubílková nabídku na externí práci ve Slovenské televizi. Měla moderovat zpravodajství z oblasti dopravy a životního prostředí. V době změny režimu moderovala vstupy „revolučního“ zpravodajství z terénu.

Ještě ve federální televizi moderovala spolu s Otou Černým pořad CO TÝDEN DAL, kam chodili čeští a slovenští politici. Rozpad federace velmi těžce nesla. S bolestí v srdci se rozhodovala, jaké zemi zůstane věrná. Narodila se v české části, vyrostla v té slovenské. Nakonec se spíše z osobních důvodů a s ohledem na syna, kterému ve škole říkali, že jeho maminka není správnou Slovenkou, rozhodla zůstat v České republice. Své uplatnění našla v rádiu Frekvence 1, kde se také setkala s komikem a moderátorem Miloslavem Šimkem. Spolu pak jako tým již vstupují roku 1995 do televize s pořadem S POLITIKY NETANČÍM. Inteligentní a zábavná satira komentující politické dění a osobnosti politiků získala velký úspěch.

Po šesti letech se pořad přemístil na obrazovku TV Nova pod názvem POLITICKÉ HARAŠENÍ. Změnila se televizní stanice a název, úspěch dua Bubílková – Šimek však zůstává. Jejich naprosto vynikající spolupráce je bohužel navždy krutě přetržena v roce 2004, kdy Miloslav Šimek podlehl leukémii. Po smrti svého dlouholetého kolegy pokračuje paní Zuzana ještě nějaký čas v POLITICKÉM HARAŠENÍ sama. Částečně se tak děje spíše na přání televize, posléze však tento pořad na TV Nova končí. Od ledna 2009 vystupuje v pořadu POLITICKÁ STŘELNICE, který živě vysílá TV Barrandov.