Borověnky

Krojovaný pěvecký soubor z Borku na Pardubicku. Vznikl o deset let dříve než Pohřebačský jarmark, tedy v roce 2001.

Impulsem pro zrod souboru byla svatba, kde v krojích odzpívali svůj svatební dar manželům, kterým štěstí přeje doteď. Další roky již vystupovali na mnoha různých akcích. Devítičlenné osazenstvo představí jednotlivé kroje a písně z různých koutů naší republiky a Slovenska.